+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi – 10 Yıllık Kiracının Hakları Nelerdir?

On yıllık bir kiracıyla ilişkiniz, zaman içinde karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir hale gelmiş olabilir. Ancak, her ilişkinin bir sonu olduğu gibi, kira ilişkileri de bir gün sona erer. 10 yıllık bir kiracıyı tahliye etmek, hem yasal prosedürler hem de ikili ilişkiler açısından karmaşık bir süreç olmaktadır. Bu makalede, 10 yıllık kiracının tahliyesi süreci ile 10 yıllık kiracının hakları incelenecektir.

10 yıllık kiracının tahliye davası Türk Borçlar Kanunu‘nun 347. Maddesinde kaleme alınmıştır. Madde hükmünce belirli süreli ve belirsiz süreli kira sözleşmeleri bakımından ikili bir ayrım bulunmaktadır.

 • Belirli süreli kira sözleşmelerinde : süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak 10 yıllık uzama süresinin sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
 • Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Diğer tahliye sebeplerinin bulunması hali hariçtir.
 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde : kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Tahliye bildirimi yazılı olarak yapılmalıdır ve ihtarname noter vasıtasıyla tebliğ edilmelidir.
 • Tahliye bildiriminde, tahliyenin istendiği tarih ve gerekçesi açıkça belirtilmelidir.
 • Tahliye bildirimi, kira sözleşmesinin 10. uzama yılını takip eden yeni kira yılından 3 ay öncesine kadar yapılmalıdır.
 • Kiracı, tahliye bildirimini kabul etmezse kiraya veren, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açmalıdır. Ancak burada arabulucuk süreci dava şartı olup, ilgili süreç tamamlanmalıdır.

Bildirim Şartı – 10 Yıllık Kiracı İhtarname Örneği

TBK m.348 Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliğini, yazılı şekilde yapılmasına bağlı kılmıştır. Buna göre kiraya veren fesih bildirimini yazılı olarak yapmalıdır. Bu kapsamda 10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği için linkten yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bildirimin Süresinde ve Yazılı Olarak Yapılmaması Halinde Kiracının Hakları

Kanun, kiraya verene 10 yıllık kiracıyı tahliye hakkı tanırken, kiracıyı da koruma altına alan bazı düzenlemeler içerir. Örneğin, kiraya veren süresinde bildirimde bulunmaması halinde tahliye talebi reddedilecektir.

Borçlar Kanununda Yer Alan Diğer Tahliye Sebepleri

Yasal sürenin dolması dışında, kanunumuz kiraya verenin tahliye talep edebileceği başkaca imkanlar tanımıştır. Bu sebepler şunlardır:

 • Kiraya veren, tahliye amacıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilecektir.
 • Kiraya veren, konutun yeniden inşası veya kiralananda esaslı onarım yapma zorunluluğu doğması halinde de tahliye davası açabilecektir.
 • Kiracı tarafından kira bedelinin ödenmemesi veya süresinde ödenmemesi hali de tahliye sebebidir.
 • Kiralananın üçüncü kişiye devredilmesi halinde yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye davası açması da mümkündür.

Alternatif Çözümler

Bazı durumlarda, tahliyeden kaçınmak için alternatif çözümler bulmak mümkün olabilir. Örneğin, kiracıyla kira bedelinde anlaşmaya varmak veya sözleşmeyi belirli bir süre için uzatmak gibi seçenekler değerlendirilebilir. Yine uyuşmazlık halinde tahliye davasından önce arabuluculuk sürecinde de sonuç almak oldukça önemlidir. Zira arabuluculuk halinde taraflar arasındaki uyuşmazlık oldukça hızlı sonuçlanacaktır.

Hukuki Destek Almanın Önemi

10 yıllık kiracı tahliyesi karmaşık bir hukuki süreç olmaktadır. Bu nedenle, bu süreçte yasal haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Etik Boyutlar

Yasal prosedürlerin yanında, 10 yıllık bir kiracıyı tahliye ederken etik boyutları da göz önünde bulundurmak önemlidir. Uzun yıllar boyunca aynı evde yaşamış bir kiracı için tahliye süreci zorlayıcı ve stresli olmaktadır. Bu nedenle, süreç boyunca kiracıyla açık ve şeffaf bir iletişim kurmak ve ona saygılı davranmak oldukça önemlidir.

Sonuç

10 yıllık kiracı tahliyesi karmaşık bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, bu süreçte yasal haklarınızı korumak için bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Ek Bilgiler

 • Tahliye ile ilgili güncel yasal düzenlemeler için Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesini inceleyebilirsiniz.
 • Tahliye davası açma ve yürütme prosedürü hakkında bilgi için bir avukata danışabilirsiniz.

Yasal Uyarı

Bu rehberdeki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiye yerine geçmez. Somut bir hukuki sorununuz için bir avukata danışmanız önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtar Süresi Nedir?

Bu durumda, kiraya veren 10. uzama yılını takip eden her yeni kira yılından 3 ay öncesine kadar kiracıya yazılı bir ihtarname göndermek zorundadır.

10 Yıllık Kira Sözleşmesi Tahliye Dava Açma Süresi Nedir ?

Onuncu uzama yılını izleyen kira döneminde bildirimde bulunması halinde ilgili kira yılının bitimi itibariyle dava açılabilecektir.

10 Yıllık Kiracının Hakları Nedir?

On yılı dolduran kiracının hakları yine kanunda örtülü olarak belirtilmiştir. Buna göre kendisine süresinde bildirim yapılmayan kiracının kira süresi uzayacaktır.

Kira Tahliye Avukatlık Ücreti Nedir?

Kira Bedeli Tespit Davası ücreti AAÜT’de belirtilen sınırdan düşük olarak belirlenemeyecektir. 2024 yılı AAÜT uyarınca Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacak davaların vekalet ücreti 10.700-TL olarak belirlenmiştir. Dosyanın avukatı bu değerden düşük olarak açamayacaktır.

Yine İstanbul Barosu tarafından 2024 yılı için belirlenen bedel 40.000-TL’ den az olmamak kaydıyla (yıllık kira değerinin %15’inden az olmamak kaydıyla) şeklindedir.

Kiracı Tahliye Davası Masrafı Nedir?

Tahliye davalarında güncel kira bedeli üzerinden nisbi harç alınmaktadır. Kısaca kira bedeli arttıkça ödenecek dava masrafları artış göstermektedir. Yine davanın seyrine göre davacı tarafından delil avansları, bilirkişi ücretlerinin de zamanında yatırılması şarttır.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Tahliye davasının mahkemenin iş yoğunluğuna, delillerin mahkemeye sunulduğu sürelere göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak bu dava 6 ay ile 1 sene arasında sürebilmektedir.

Tahliye davanız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!