+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

Kamulaştırmasız el atma, bir mülk sahibinin rızası olmadan mülkünün devlet tarafından fiilen  veya hukuken el konulması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle yerel yönetimlerin veya altyapı projelerinin bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu durum, mülk sahipleri için önemli maddi kayıplara neden olacaktır. Burada olağan kamulaştırma işlemleri takip edilmeksizin idarece vatandaşların taşınmazları fiilen işgal edilmektedir. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat hakkı da bu kapsamda doğmaktadır.

Örneğin idarenin özel mülkiyete tabi bir taşınmazı işgal ederek kullanması hali bir örnektir. Bu durum fiili kamulaştırmasız el atmaya örnek teşkil etmektedir.

İdarenin imar planı değişikliği ile mülk sahibine ait taşınmazın imar durumunu değiştirmesi hali nedeniyle taşınmaza ilişkin değerin düşmesi ise hukuki kamulaştırmasız el atmaya bir örnektir.

Neden Önemlidir?

Kamulaştırmasız el atma, mülk sahiplerinin temel mülkiyet haklarının ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu durum, adaletin sağlanması ve mülkiyet haklarının korunması açısından önemlidir. Ayrıca, mülk sahiplerinin adil bir tazminat alması gerektiği için de önemlidir.

Tazminat, bir kişinin veya kuruluşun bir başkasına verdiği zararı karşılamak için ödediği maddi veya manevi bedeldir. Kamulaştırmasız el atma durumunda, mülk sahibine devlet veya ilgili kurum tarafından ödenen bir tazminat söz konusudur.

Böyle bir durumda mülk sahiplerinin yasal hakları vardır. Anayasa ve ilgili yasalar, mülkiyet hakkını korur ve adil bir tazminat alınmasını sağlar.

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası

Tazminat miktarı, mülkün değeri, kullanım amacı, ekonomik etkileri ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenecektir. Bu durumda mahkemelerce atanan bir bilirkişi tarafından, oluşan zarar hesaplanacaktır. Bunun akabinde ise taşınmaz sahibine bedel ödemesinde bulunulacaktır. Ancak bu durumda zarar şartı gerçekleşmiş olmalıdır.

-Örneğin arazisi üzerindeki yapısı idarenin haksız işgali nedeniyle zarar gören bir kişi bu durumda oluşan zarar nedeniyle tazminat davası açabilecektir.

Müdahalenin Meni Davası

Müdahalenin meni davasında mahkeme, müdahalenin durdurulması veya sonlandırılması gerekip gerekmediğini değerlendirir. Bu dava türü, kişilerin haklarını korumak ve hukuki süreçlerde adil bir sonuç elde etmek için önemli bir araçtır.

Ecrimisil Davası

Çoğunlukla “izinsiz kullanım tazminatı” olarak anılan Ecrimisil Davası, Türk mülkiyet hukukunun önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bireylerin veya kuruluşların başkasının mülkünü izinsiz olarak kullandığı ve daha sonra bu kullanım için hak sahibine tazminat ödemesi gerektiği durumlarla ilgilidir. Yargıtay içtihatları ile de sabit olduğu üzere hak sahipleri geriye yönelik 5 yıla kadar ecrimisil talebinde bulunabilecektir.

Kamulaştırmasız El Atma Bedel Tespiti

2942 sayılı kanunun ilgili maddesi malikin rızası olmaksızın taşınmazlara ve ya kaynaklara kısmen veya irtifak hakkı tesis etmek suretiyle fiili el koyma halini açıklamıştır. Buna göre bedel talep edilmesi halinde, öncelikle uzlaşma usulü denenecektir. Bu durum dava şartı olarak belirlenmiştir.

Bu durumda bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. Bir avukat, mülk sahibinin haklarını korumak ve adil bir tazminat ile bedel almasını sağlamak için mücadele eder.

Mülk sahibi ve ilgili kurum arasında yapılacak görüşmeler ve müzakereler, tazminat miktarının belirlenmesi ve diğer önemli konuların ele alınması için önemlidir. Profesyonel bir avukatın rehberliğinde gerçekleştirilen bu süreç, adil bir uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Bu durumda mülk sahibi bir tazminat davası açabilecektir. Bu süreç, belgelerin hazırlanması, mahkemeye başvuru yapılması ve davanın ilerlemesi adımlarını içerir.

Mahkeme Süreci

Tazminat davası mahkeme süreciyle devam eder. Mahkemece tarafların argümanları dinlenecek ve deliller incelenecektir. Sonuç olarak, mahkeme tazminat miktarını belirler ve kararını açıklar.

Birçok ülkede buna ilişkin örnekler mevcuttur. Bu örnekler, mülk sahiplerinin karşılaştığı zorlukları ve alınan tazminatların miktarını göstermektedir.

Bu durumda çeşitli çözüm yolları bulunmaktadır. Hukuki mücadele, görüşmeler veya uzlaşma gibi yöntemler, mülk sahiplerinin haklarını korumak ve adil bir tazminat almak için kullanılabilecektir.

Hukuki Danışmanlık Almak

Tazminatın değerlendirilmesi sürecinde hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bir avukatın rehberliğinde, mülk sahibi haklarını koruyabilecek ve adil bir tazminat alabilecektir.

Tazminat miktarının belirlenmesinde çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır. Mülkün değeri, kullanım amacı, ekonomik etkiler ve diğer faktörler, adil bir tazminatın belirlenmesinde önemli rol oynar.

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle zamanaşımı yukarıda bahsi geçen dava türlerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre zamanaşımı süreleri ecrimisil davaları yönünden 5 yıl olarak uygulanmaktadır.

Müdahalenin meni davası açılması yönünden ise dava açma süresi Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla kaldırılmıştır.

Yine bedel davası için öngörülen kamulaştırmasız el atma nedeniyle zamanaşımı süresi de kaldırılmıştır. Buna göre mülk sahibi her zaman müdahalenin meni ve bedel davası açabilecektir.

Sonuç

Bu durumda tazminat alma hakkı önemlidir ve mülk sahiplerinin bu hakları korumak için hukuki destek almaları gerekir. Adil bir tazminatın belirlenmesi, mülk sahiplerinin yaşadığı kayıpların telafi edilmesini sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Tazminatı, mülkün değeri, kullanım amacı ve diğer faktörlere bağlı dava tarihindeki değer esas alınarak belirlenecektir.

Kamulaştırmasız El Atma Durumunda Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Bu durumunda avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak haklarınızı korumak ve adil bir tazminat almak için uzman bir avukattan yardım almak oldukça elzemdir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürebilir?

Dava süresi, davanın karmaşıklığına, delillerin toplanmasına ve mahkeme takvimine bağlı olarak değişecektir.

Tazminat Alma Şartları Nelerdir?

Tazminat alabilmek için, mülk sahibinin yaşadığı zararları kanıtlaması gerekir.

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!