+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

Ek 2/3-A Trafik Cezası Nedir, Korsan Taksi Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır? Korsan Taksi İtiraz Dilekçesi

Bu yazımızda Ek 2/3-a Trafik Cezası Nedir, Korsan Taksi Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır ve Korsan Taksi İtiraz Dilekçesi ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

Korsan Taksi Cezası Nedir?

‘’ Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca araç on beş gün süre ile trafikten men edilir. 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara 5.010 Türk lirası, (b) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası, (c) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası idari para cezası verilecektir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır. İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

a) (a) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,

b) (b) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,

c) (c) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten men edilecektir. ‘’

ibarelerini ihtiva etmektedir.

Ne Zaman ve Kimlere Uygulanır ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili Maddesinde belirtilen durumlarda ilgili ceza uygulanmaktadır. Buna göre ilgili belediyeden çalışma izni almaksızın yolcu taşınması hukuka aykırı kabul edilmiştir. Zira bu maddeye aykırı davranan şahıslara para cezası uygulanmaktadır. Yine ayrıca aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesine karar verilecektir. Kanun bu hükümle korsan taşımacılığın önüne geçmek için yaptırımlar öngörmüştür.

2024 Yılı Ek 2/3-a Trafik Cezası Meblağı Nedir?

2023 yılında Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 20.342 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ her yıl belirli oranlarda artırılarak güncellenmektedir. Yine Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda ¼ indirim uygulanarak Ek-2/3-a trafik cezası tutarı 15.256,50 TL olarak ödenecektir.

Ek 2/3– a Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir ?

Ek 2/3–a Trafik Cezası işlemi uygulanarak bağlanan araç, süresinde idare mahkemesinde dava açmak suretiyle çıkartılabilecektir. Özellikle bu kapsamda mahkemeden yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar almak çok önemlidir.

Yürütmenin durdurulması kararı mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 5- 10 gün arasında alınmaktadır.  Son olarak karar mahkeme tarafından valiliğe tebliğ edilir, valilikçe ilgili trafik şubesine karar bildirilecektir. Sonrasında İlgili kişi tarafından araç yediemin otoparkından çıkarılabilecektir.

İşbu idari işleme itiraz edilirken mevzuata hakim bir avukattan hukuki destek almak oldukça önemlidir. Zira aksi takdirde herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanması olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle  korsan taksi cezası iptali dilekçesini veya korsan taksi trafikten men tutanağı iptali dilekçesini bu alanda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlamanız oldukça önemlidir.

Cezaya İtiraz İçin Dava Açma Süresi Nedir ?

Trafikten men cezası bir idari işlem olduğu için İYUK uyarınca dava açma süresi 60 gündür. Ancak araç sürücüsü trafikten men işleminden bağımsız olarak Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmek isterse bu durumda itiraz süresi 15 gün olarak uygulanacaktır.

Yargılama ise her mahkemede farklı olsa da yaklaşık altı ay ile bir yıl arasında sürmektedir.

Otoparktan Çıkarılan Araç Dava Süresince Tekrar Bağlanabilir mi ?

Yürütmenin durdurulması kararı davalı tarafın cevap dilekçesinden sonra  mahkemece tekrar değerlendirilmektedir. Davalı kurumun cevap dilekçesini inceleyen mahkeme yürütme durdurma kararının yerinde olmadığına karar verebilecektir. Mahkemece itirazın açıkça yerinde olmadığına karar verilmesi durumunda aracın yeniden bağlanma ihtimali vardır. Burada mahkemeye sunulan deliller ve dava dilekçeleri büyük önem taşımaktadır.

Ek 2/3–a Trafik Cezasına İtiraz Dava Masrafı Nedir ?

2023 yılı itibarı ile idari işleme itiraz için açılacak dava masrafı 1.534,10-TL civarındadır. Ancak bu tutar avukatlık ücretinden hariç olacaktır.

Ek 2/3-a İtiraz Davası Avukatlık Ücreti Nedir ?

Bu tutar vekil eden ve vekil arasında serbestçe belirlenecektir. Ancak taraflarca tespit edilecek ücret her sene resmi gazetede yayımlanan AAÜT’den az olamayacaktır. AAÜT uyarınca idare mahkemelerinde açılacak davalar için dava ücreti 5.500-TL’den düşük olamayacaktır.

Korsan taksi dava dilekçesi

T.C. Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan D2 yetki belgesine kayıtlı araçlar, tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapma hakkına sahiptirler. Buna göre İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için davanın mevzuata hakim bir avukat tarafından yürütülmesi son derece elzemdir. Zira aksi halde aracınız 60 gün süreyle bağlı kalacaktır. Bu kapsamda davanın yetkili ve görevli mahkemede açılması, dava dilekçesinin kanundaki şartları taşıması, delillerin ve mevzuatın doğru açıklanması gibi durumlar son derece elzem olduğundan mutlaka bir avukattan yardım alınması tavsiye olunur. Zira bu davada avukatın önemi yukarıda açıklanmıştır.

Buna göre Korsan taksi itiraz dilekçesi için bize ulaşarak hukuki destek alabilirsiniz.

İdari Para Cezasının İptaline İlişkin bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Korsan Taksi Cezası

Related Posts

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!