+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

İşe İade Davası

İş yerindeki çalışma ilişkileri bazen anlaşmazlıklarla sonuçlanabilecektir. Bu kapsamda işverenler tarafından işten çıkarma gibi kararlar alınabilmektedir. İşe iade avukatı olarak Kanunumuz işverenlerin keyfi olarak işten çıkarma yapmasını önlemek amacıyla işçilere işe iade davası açma hakkı tanınmıştır. Bu makale, işe iade şartları ve işe iade davası konusunda ayrıntılı bilgilerle ve sürece ilişkin rehber olacaktır.

İçerik gizle

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası, işveren tarafından işten çıkarılan bir işçinin, iş akdinin geçersizliğini veya işverenin keyfi olarak işten çıkarma yaptığını iddia ederek, işe geri dönme talebinde bulunduğu bir hukuki süreçtir. İşçi, işe iade davası açarak, işverenin haksız işten çıkarma yapmasının önüne geçmeyi ve haklarını korumayı amaçlar.

İşe İade Davası Şartları Nedir?

İşe iade davası şartları aşağıda sayılmıştır. Buna göre ;

İş Sözleşmesinin İş Kanununa veya Basın İş Kanununa Tabi Olması gerekmektedir.

İş akdinin Belirsiz Süreli (Süresiz) olması gerekmektedir.

İşçinin, işyerinde en az 6 aylık kıdemin bulunması gerekmelidir.

İş akdi işverence haklı nedenle fesih edilmemiş olmalıdır.

İşyerinde veya aynı iş kolunda 30 veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekmektedir.

İşçinin işveren vekili olarak çalışmamış olması gerekmektedir.

İşe iade davası şartları yukarıda sayıldığı gibi olup, bu davayı açmadan önce bir avukattan profeyonel destek almanızı tavsiye ederiz.

İş Davasının Kanuni Dayanağı

İşe iade davası İş Kanunun 20. Maddesinde düzenlenmiştir.

Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Bulunmaktadır

Kanuna göre işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, arabulucuya başvurmak zorundadır. Bu süre hak düşürücü süre olup, riayet edilmemesi halinde hak kaybı ile karşılaşılması söz konusu olacaktır.

Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddedilecektir. Buna göre Usulden ret kararı taraflara resen tebliğ edilecektir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilecektir.

İspat Yükü Hangi Taraftadır?

Kanunumuza göre işe iade davalarında ki ispat yükü davalı işverenin üzerindedir. Buna göre Kanunun ilgili maddesi ‘’ Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.’’ Şeklindedir.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılan işçiler işe iade davası açmaktadır. Bu durumlarda işçi, işe iade davası açarak, işverenin haksız eylemlerine karşı yasal olarak mücadele edebilecektir.

Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

İş kanunu m. 21’ de geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları belirtilmiştir. Buna göre ;

İşveren İşçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşverence feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verebilecektir. Buna göre karar mercii işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirleyecektir.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenecektir.

İşçi işe başlatılırsa

İşverence kendisine peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilecektir.

İşe başlatılmaz ise

İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenecektir.

İŞÇİ 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞVERENE İŞ BAŞI YAPMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNMALIDIR

İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılacaktır. Bu durumda işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

İşe İade Davası Açma Şartları

Sıkça Sorulan Sorular

1. Dava Açmak İçin Avukata İhtiyaç Var mı?

İşe iade davası açmak karmaşık bir hukuki süreç olabilir ve bu süreç hukuki bilgi gerektirecektir. Bu nedenle, bir avukattan profesyonel destek almak işçinin lehine olacaktır.

2. İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

Dava süreci, davaya bağlı olarak değişiklik gösterecektir. İş mahkemelerinin yoğunluğu, delillerin toplanması, duruşma tarihlerinin belirlenmesi gibi faktörler davayı uzatabilir. Ancak genel olarak, dava süreci birkaç aydan bir yıla kadar sürebilecektir.

3. Dava Sonucunda Ne Olur?

İşe iade davasının sonucu, mahkemenin kararına bağlıdır. Buna göre mahkeme işçinin işe geri dönmesini hükmedebilir ve işçiye tazminat ödenmesini kararlaştırabilecektir.

4. Dava Açmak Riskli midir?

İşe iade davası açmak, işçinin haklarını korumak için yasal bir yoldur. Ancak her dava gibi, işe iade davası da riskler içerir. Mahkeme kararı beklenenden farklı olabilir veya davayı kaybetme riski olabilecektir. Bu nedenle, işçinin bir avukattan profesyonel destek alması ve davanın olası sonuçlarını değerlendirmesi önemlidir.

5. Dava Açmadan Önce Yapılması Gerekenler

Dava açmadan önce işçinin aşağıdaki adımları takip etmesi önerilecektir:

  • İşten çıkarmanın nedenini ve işverenin eylemlerini belgelemek.
  • İş kanunlarına ve iş sözleşmesine dikkatlice göz atmak.
  • İşe iade davası sürecini anlamak için uzman bir avukattan destek almak.

6. Mahkeme Kararına Nasıl İtiraz Edilecektir?

Kararın taraflar için memnuniyet verici olmaması durumunda, taraflar istinaf yoluna başvurabilirler. İstinaf başvurusu, kararın yeniden gözden geçirilmesi için bir üst mahkemeye yapılan başvurudur. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verecektir.

Sonuç

İşe iade davası, işveren tarafından haksız işten çıkarma durumlarında işçilerin haklarını korumak için başvurabilecekleri bir yasal süreçtir. Bu makalede, işe iade davasının ne olduğu, nasıl açıldığı ve süreci hakkında detaylı bilgilere yer verdik. Dava açmadan önce bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir.

İstanbul İşe İade avukatı, Tuzla İşe İade Avukatı, Gebze İşe İade Avukatı olarak tarafımızdan hukuki destek almak amacıyla bizimle iletişime geçiniz.

İşe iade davası

Related Posts

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!