+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

89/1 Haciz İhbarnamesi Nedir ? : Borçlunun Üçüncü Kişideki Alacaklarının Haczi

Günümüzde ekonomik ilişkilerin karmaşıklığı ve ticari faaliyetlerin artışı, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkileri daha karmaşık hale getirmiştir. Bu durumda, alacaklının haklarını korumak ve borcunu tahsil etmek için hukuki prosedürler önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, İİK m.89/1 alacaklının borçlu üzerindeki alacaklarını güvence altına almasını sağlayan önemli bir araçtır. Bu yazımızda 89/1 haciz ihbarnamesi nedir sorusunun cevabını detaylı olarak ele alacağız.

İcra ve İflas Kanunu‘nun 89. maddesi, borçlunun üçüncü kişideki alacaklarının haczine ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu haciz türü, alacaklının borçlunun üçüncü kişilerden olan alacaklarını tahsil etmesine imkan verir. 89/1 haciz ihbarnamesi ise bu haciz prosedürünün ilk adımını oluşturur. Buna göre bu ihbarname, alacaklının yasal olarak korunmasını sağlayan bir belgedir.

İhbarname, icra dairesince üçüncü kişiye gönderilen ve borçlunun üçüncü kişideki alacağının haczedildiğini tebliğ eden bir evraktır. Buna göre ihbarnamede aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  • Haciz işleminin dayanağını oluşturan icra dosyasının bilgileri
  • Borçlunun ve alacaklının kimlik bilgileri
  • Haczedilen alacağın miktarı ve varsa cinsi
  • Üçüncü kişinin borçluya olan borcunu icra dairesine ödemesi gerektiğine dair ihtar

Uygulamada alacaklılar genellikle bankalara ve borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi göndermektedir. Tüm bu hususlar 89/1 haciz ihbarnamesi nedir sorusunun yanıtını oluşturmaktadır.

89/1 Haciz İhbarnamesinin Tebliği

İhbarname, tebligat kanununa uygun şekilde üçüncü kişiye tebliğ edilecektir. Tebligat, üçüncü kişinin adresine tebligat memuru aracılığıyla veya posta yoluyla yapılacaktır. Tebligatın yapılmasıyla birlikte üçüncü kişi, borçluya olan borcunu icra dairesine ödemek zorundadır.

Üçüncü Kişinin Yükümlülükleri

İhbarname alan üçüncü kişi, aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:

  • Borçluya olan borcunu icra dairesine ödemek
  • İcra dairesine, borçluya olan borcunun miktarını ve varsa bu borca ilişkin belgeleri beyan etmek
  • Borçluya olan borcunu, haciz ihbarnamesinin tebliğinden sonra borçluya ödeyemeyeceğini bildirmek

Üçüncü kişi bu ihbarnamelere belirtilen süre içinde cevap vermez ise, alacaklı icra kararına dayanarak üçüncü kişi üzerindeki mal varlığına haciz işlemi uygulayacaktır. Bu kapsamda 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerine süresinde cevap vermek oldukça önem arz etmektedir.

89/1 Haciz İhbarnamesi İtiraz

Üçüncü kişi, haczedilen alacağın borçluya ait olmadığını veya alacağın haczedilemeyeceğini düşünüyorsa, 7 gün içinde icra dairesine itiraz edebilecektir. İtirazın incelenmesi sonucunda icra dairesi, itirazın kabulüne veya reddedilmesine karar verir.

Sonuç

89/1 haciz ihbarnamesi, alacaklının borçlunun üçüncü kişilerden olan alacaklarını tahsil etmesine imkan veren önemli bir araçtır. Üçüncü kişinin bu ihbarnameye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yasal haklarını kullanması önemlidir.

Hukuki Açıdan

İşbu ihbarname, bazı tartışmalı hususlara da yol açmaktadır. Örneğin, üçüncü kişinin borçluya olan borcunu icra dairesine ödemesi halinde, borçluya karşı rücu hakkının varlığı ve kapsamı tartışmalıdır. Ayrıca, haczedilen alacağın üçüncü kişiye ait olması halinde, üçüncü kişinin alacağı üzerindeki haklarının korunması da önemli bir konudur.

Bu makalede 89/1 haciz ihbarnamesinin genel çerçevesi ve önemli noktaları ele alınmıştır. Daha detaylı bilgi için bir avukata danışılması tavsiye edilecektir.

Not: Bu makalede yer alan bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir. Yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkileyebilecek konularda bir avukata danışmanız tavsiye edilir. Bu kapsamda ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!