+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kiraya verenin, kiralananı kendi veya yakınlarının gereksinimi nedeniyle kullanmak amacıyla açmış olduğu dava türüdür. Bu dava ile kiralayan kira sözleşmesinin feshi ile kiralananın tahliyesini talep etmektedir. Yazımızda ihtiyaç nedeniyle tahliye davası şartları, dava süreci, tahliye süreci ve dava sonuçlarına değindik. 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dayanağı

Gereksinim nedeniyle tahliye davası TBK m. 350’de düzenlenmiştir. Buna göre ;

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Tahliye Davası Şartları ;

1- Kiralayan veya Kanunda Sayılan Yakınları Bakımından Taşınmazın Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Kullanma Zorunluluğu Mevcut Olmalıdır

  •  Kiraya verenin kendisi
  •  Eşi
  •  Altsoyu
  •  Üstsoyu
  •  Kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler

TBK 350. maddede kişilerin kiralananı kullanmak için gereksinim duymaları gerekir. Bu ihtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır. Maddede belirtilen kişiler dışındaki kiraya verenin yakınlarının gereksinimi için tahliye talebinde bulunulması söz konusu olamayacaktır.

2- Gereksinim Gerçek, Samimi ve Zorunlu Olmalıdır.

3- Kanunda Belirtilen Fesih Bildirimi ve Dava Sürelerine Uyulmaldır.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde tahliye davası açılmalıdır.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılmalıdır.

Buna göre sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibariyle her bir 6 ay fesih dönemidir. Kiraya veren bu 6 aylık dönemin sonunda fesih gerçekleştirebilmek için en az 3 ay önceden tahliyesi istenen kiracıya fesih bildiriminde bulunmalıdır. Uygulamada bu bildirim noter vasıtası ile ihtarname çekmek sureti ile yapılmaktadır.

Davanın Yetkili ve Görevli Mahkemede Açılması Gerekmektedir

Kiracının tahliyesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkemede ise birden çok yer mahkemesi yetkilidir. Tahliye davası taşınmazın bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılabilecektir.

Davada Dikkate Alınan Durumlar

Mahkeme kiracının/kiraya verenin aynı il/ilçede başka bir konutunun bulunup bulunmadığını, kiraya verenin gereksiniminin samimiyeti gibi durumları inceleyecektir.

Tahliye süreci kiraya verenin taşınmaza ihtiyaç duyması halinde bildirimde bulunması veya mahkemeye başvurmasıyla başlar. Kiraya veren mahkemeye gereksinimin samimiyetini ispat etmelidir. Bu nedenle tahliye sebepleri ve buna ilişkin hukuki deliller açıkça bildirilmelidir.

Tahliye Sebebiyle İhtarname Gönderme

Kiraya veren, kiracıya taşınmazı tahliye etmesi için yazılı bir ihtarname göndermektedir. İhtarname ile kiracıya belirli bir süre verilir ve bu süre içinde tahliye etmemesi durumunda dava açacağını bildirecektir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, ihtarname şartı aranmazken belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtarname şartı aranmaktadır.

Bu ihtarnamenin tanzimi açısından bir kira avukatından hukuki destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

Davanın Açılması

Kiracı, kiralayanın tahliye talebini kabul etmez veya cevap vermezse, kiralayan tahliye davası açabilecektir.

Yargılama Süreci

Dava açıldıktan sonra yargılama süreci başlayacaktır. Mahkeme, ihtiyaç iddiasını dinleyecek, delilleri inceleyecek ve tüm bu hususları dikkate alarak karar verecektir.

Fesih dönemine ve fesih bildirim sürelerine uyulmadan açılan davalar usulden reddedilecektir. Bu nedenle kiraya verenin hak kaybı yaşamaması adına hukuki yardım alması daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

Kiralayan ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu ispatla yükümlüdür.

Mahkeme ihtiyaç nedeniyle tahliye talebini kabul ederse kiracı taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Kim Tarafından Açılabilir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası kiraya veren tarafından açılabilecektir.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Gereksinim nedeniyle tahliye davasının süresi davanın açıldığı mahkemelerin iş yoğunluğu, davanın takibi vb. sebeplerle değişiklik gösterecektir. Ancak genellikle uygulamada 6 ay ile 1,5 sene arasında sürmektedir.

Avukat Tutmak Şart Mıdır?

Tahliye davası karmaşık bir hukuki süreç olabilir. Bu nedenle, avukat yardımı alınması tavsiye edilir. Bir avukat, davanın doğru şekilde ilerlemesini sağlayabilir ve tarafları yasal düzenlemeye yönlendirebilir.

Dava Masrafı Nedir?

Dava açmak isteyen davacı tarafın ödemesi gereken harç başvuru harcıdır. Harçların miktarına ilişkin olarak da her yıl yeniden değerleme oranında yapılan değişiklikler sonucunda 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda hükümler bulunmaktadır.

Dava neticesinde, taşınmazdan tahliye edilen kiracı aleyhine masrafların ödenmesine hükmedilir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Avukatlık Ücreti Nedir?

Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca avukatlar dosyanın konusu ve değerine göre tarifede belirtilen ücretin altında olmamak kaydıyla serbestçe ücret belirleyebilecektir.

Sonuç

Gereksinim nedeniyle tahliye, karmaşık bir hukuki mesele olup, hem kiraya veren hem de kiracılar için önemli sonuçlar olacaktır. Bu makalede bulunan bilgiler genel hukuki bilgiler olup, tarafların avukat yardımı alması davanın doğru şekilde ilerletilmesini sağlayacaktır. Herhangi bir hak kaybı ile karşı karşıya kalmamak için bir avukattan profesyonel hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Konuya ilişkin hukuki destek için linke tıklayarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!