+90 531 231 21 47
·
artukhukuk@gmail.com
·
Pazartesi- Cuma 09:00-18:00
Bize Ulaşın

Mal paylaşım davaları, TMK’da düzenlenen ve evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimine tabi mallarının paylaşımına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bu davalar, boşanma, evlilik iptali gibi durumlarda gündeme gelebilecektir. Boşanma halinde ise bu malların nasıl paylaşılacağı, mal paylaşım davasının konusu oluşturur. Bu yazımızda mal paylaşımı davası ne kadar sürer , boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olur sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Bu dava türünde ilk olarak eşler arasında hangi mal rejiminin uygulandığı belirlenmelidir. Zira yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler, evlilik sözleşmesi ile farklı bir mal rejimi de belirleyebilirler.

TMK hükümlerince ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar, ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir. Ayrıca halk dilinde buna evlilik sözleşmesi de denmektedir. Buna göre taraflar yasal mal rejimi haricinde bir mal rejimini de seçebilecektir.

Mal paylaşımına giren mallar, edinilmiş mallar olarak tanımlanır. Edinilmiş mallar, evlilik birliği içinde eşlerden birinin veya her ikisinin birlikte çalışmalarıyla edinilen tüm malları kapsar. Miras yoluyla veya evlilik öncesi edinilen mallar ise kişisel mal olarak kabul edilir ve mal paylaşımına dahil değildir. Ancak miras yolu ile edinilen malların gelirleri de edinilmiş mal kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre evlilik birliği içerisinde satın alınmak kaydıyla ilgili malvarlığı değerleri davanın konusunu oluşturmaktadır :

 • Evlilik birliği içerisinde satın alınan taşınmazlar
 • Satın alınan araçlar
 • Bankada bulunan paralar
 • Değerli madenler,
 • Hisse senetleri vb. gibi

Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde açılabilecektir. 10 yıllık süre boşanmanın kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır. Bu süre içerisinde dava açılmaz ve talepte bulunulmazsa mal paylaşımı hakkı zamanaşımına uğrayacaktır. Ayrıca bu durumda tarafların hak kaybı yaşaması oldukça muhtemeldir.

Eşitlik İlkesi

Bu durumda temel ilke, eşitlik ilkesidir. Buna göre edinilmiş mallar, taraflar arasında yarı yarıya paylaştırılır. Ancak bazı durumlarda bu eşitlik ilkesinden sapma söz konusu olabilecektir.

Eşitlik İlkesinden Sapma Haller

Eşitlik ilkesinden sapma halleri şunlardır:

 • Evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olay: Evlilik birliğinin sona ermesine sebep olan olayda kusuru daha fazla olan eş, mal paylaşımında daha az pay alabilecektir.

Mal Rejiminin Sona Ermesi

TMK m.271 mal rejiminin sona erdiği tarihi açıkça belirtmiştir. Mal rejimi eşlerden birinin ölümü, başkaca mal rejiminin seçilmesi veya eşlerden biri hakkında iflâsın açılmasıyla son bulacaktır.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesi halinde ise, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erecektir.

Mal Paylaşımı Davasında Görev ve Yetki

Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Buna göre davanın yetkili ve görevli mahkemede açılması son derece önemlidir. Zira davanın hızlı ilerlemesi ve salahiyeti açısından bu hususlar önem teşkil etmektedir.

Mal Paylaşımı Davasında İspat

Mal paylaşımı davasında, eşlerin edinilmiş malları ve bu malların değerleri ispatlanmalıdır. Bu amaçla, tapu kayıtları, banka hesap dökümleri, faturalar belgeler delil olarak sunulacaktır.

Dava Nasıl Açılır

Bu davayı başlatmak için davanın detaylarını açıklayan hukuki bir dilekçe sunulmalıdır. Buna göre davacı, iddialarını ve ispat vasıtalarını net bir şekilde belirtmelidir. Ayrıca mahkeme de ilgili süreçlere ilişkin hukuki işlemlere devam edecektir. Boşanma davasında mal paylaşımı oldukça önem teşkil etmektedir Bu nedenle hak kaybı yaşamamak adına bir profesyonelden yardım almanız tavsiye edilmektedir.

Mal Paylaşımı Davası’nda Sık Karşılaşılan Zorluklar

Değerleme Anlaşmazlıkları

Değerleme anlaşmazlıkları, mal paylaşımı davasında sıkça ortaya çıkar. Taraflar, varlıkların değeri konusunda farklı görüşlere sahip olabilirler, bu da ek müzakerelere veya mahkeme müdahalelerine yol açabilecektir.

Mal Paylaşımı Davası Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı bir dava olarak görülmektedir. Mahkemeler duruma göre boşanma davası sonucunu bekletici mesele yapabilmektedir.
 • Mal paylaşımı davası için 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
 • Mal paylaşımı davasında eşlerin katkı payları ve kusurları dikkate alınır.
 • Mal paylaşımı davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.
 • Mal paylaşımı davasında delil olarak  hukuka uygun her türlü belge delil olarak sunulabilecektir.

Sonuç

Mal paylaşımı davası, boşanma sürecinin önemli bir aşamasıdır. Buna göre davada eşlerin haklarının korunması için hukuki yardım almak önemlidir. Zira avukata danışarak, eşler hangi mal rejimine tabi olduklarını, mal paylaşımına giren mallar vb. gibi konularda bilgi edinilebilecektir.

Bu makalede, mal paylaşımı davası hakkında genel bilgiler verilmiştir. Mal paylaşımı davasında hukuki yardım almak önemlidir. Daha detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Mal paylaşımı davası mahkeme olmadan çözülebilir mi?

 • Y: Evet, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı alternatif anlaşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Eşler anlaşmalı boşanma halinde boşanma protokolünde mal rejimine ilişkin anlaşmalar yapabilirler.

Mal paylaşımı davası ne kadar sürer ?

 • Y: Süre taraflar arasındaki yaşanan vakıalara bağlı olarak değişebilecektir. Ayrıca edinilen malların sayısının çokluğu ve tarafların dosyayı takibi gibi faktörler süreci etkileyecektir.

Boşanma davasına ilişkin tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Bize Yazın!
Merhaba, bilgi almak için butona basarak bize yazabilirsiniz.
Bizi Arayın!